Andre hjemmesider

Cochrane-samarbejdet

www.cochrane.org Cochrane-samarbejdets internationale hjemmeside
nordic.cochrane.org Det Nordiske Cochrane Center
consumers.cochrane.org Forbrugerhjemmesiden indenfor Cochrane-samarbejdet

Universitetsbiblioteker med kurser i søgning i Cochrane-biblioteket:

www.kb.dk/da/kub Det Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakultetsbibliotek, København
www.bib.sdu.dk Syddansk Universitetsbibliotek
www.statsbiblioteket.dk/kurser/ Statsbiblioteket, Århus

Udvalgte andre offentligt tilgængelige medicinske databaser

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed Fri adgang til PubMed, som er en udvidet udgave af MEDLINE. MEDLINE er en stor generel database over medicinske forskningsartikler. Adgangen formidles af National Library of Medicine (et offentligt amerikansk bibliotek over medicinsk litteratur)

Udvalgte engelsksprogede guider til Cochrane-biblioteket

University Of York NHS Centre for Reviews and Dissemination (offentlig engelsk forsknings- og informationsenhed).