Borstkankerscreening door middel van mammografie

Borstkankerscreening door middel van mammografie

  • Wat zijn de gunstige en schadelijke effecten van deelname aan screeningsonderzoek naar borstkanker?
  • Hoeveel vrouwen hebben baat bij het onderzoek en hoeveel ondervinden schade?
  • Wat is het wetenschappelijk bewijs hiervoor?

Samenvatting

Toen we deze brochure in 2008 voor het eerst publiceerden, luidde de samenvatting:

"Het kan verstandig zijn om deel te nemen aan een borstkankerscreeningsprogramma d.m.v. mammografie, maar het kan ook verstandig zijn om niet deel te nemen, want screening heeft zowel gunstige als schadelijke effecten.

Als 2000 vrouwen gedurende 10 jaar regelmatig gescreend worden, zal er één baat bij hebben, doordat voorkomen wordt dat ze overlijdt aan borstkanker.

Tegelijkertijd zullen 10 gezonde vrouwen als gevolg van de screening worden aangemerkt als kankerpatiënt en onnodig worden behandeld. Bij deze vrouwen zal een deel van de borst of een hele borst worden verwijderd, vaak zullen zij een bestraling ondergaan en soms ook chemotherapie.

Verder zullen ongeveer 200 gezonde vrouwen een vals alarm krijgen. De psychologische belasting van de onzekere periode tot de diagnose gesteld is, en zelfs daarna, kan groot zijn."

De hierboven genoemde aantallen waren gebaseerd op gerandomiseerde trials naar borstkankerscreening door middel van mammografie. Sinds deze onderzoeken zijn uitgevoerd is de behandeling van borstkanker echter aanzienlijk verbeterd. Recenter onderzoek suggereert dat borstkankerscreening niet langer effectief is om de sterfte door borstkanker te verlagen.

Gezonde vrouwen die nooit symptomen van borstkanker zouden ontwikkelen worden door de screening borstkankerpatiënt. Behandeling van deze gezonde vrouwen verhoogt hun sterftekans, bijvoorbeeld door hartaandoeningen en kanker.

Het lijkt daarom niet langer raadzaam om deel te nemen aan borstkankerscreening. Sterker nog, door niet aan de screening deel te nemen heeft een vrouw een kleinere kans om de diagnose borstkanker te krijgen. Niettemin zullen er vrouwen zijn die toch graag aan de screening willen deelnemen.