En opfordring til ikke at bringe lægemiddelannoncer i Ugeskrift for Læger

Vi opfordrer Ugeskrift for Læger til ikke at bringe lægemiddelannoncer

Forskere fra det Nordiske Cochrane Center har gennemgået alle lægemiddelannoncer bragt i Ugeskrift for Læger i 2015. På baggrund af denne gennemgang konkluderer vi, at lægemiddelannoncerne medfører en dyrere og dårligere behandling af danske patienter.

Det har været kendt i mange år, at lægemiddelannoncer får læger til at udskrive nyere og dyrere medicin, uden at det øger kvaliteten af receptudskrivelserne (Spurling 2010). Vi  gennemgik i 2015 den videnskabelige evidens for en ADHD-annonce bragt i Ugeskrift for Læger og gjorde allerede i den forbindelse opmærksom på de mange problemer med at bringe lægemiddelannoncer.

Vores nye gennemgang er den første af sin slags, der opgør, hvilke typer af lægemidler, der hyppigst reklameres for.

Der var flere sammenfald mellem annoncer for meget specifikke lægemidler og omtale af de samme præparater i videnskabelige artikler i samme nummer. Denne form for sammenblanding af videnskabelige og kommercielle interesser bør ifølge International Committee of Medical Journal Editors og World Association of Medical Editors, som Ugeskrift for Læger er medlem af, undgås.

Boesen K, et al. Lægemiddelannoncer i Ugeskrift for Læger bør ikke forekomme. 

Vi uddyber disse ting i et supplement på vores hjemmeside: Evidensen for de hyppigst annoncerede lægemidler gennemgås; de prissammenlignes med ældre og bedre undersøgte alternativer; og der gives et estimeret bud på lægemiddelannonceindtægternes indflydelse på Ugeskrift for Lægers regnskab. Supplementet findes her.