Vores center

Hvad er Cochrane?

Cochrane er et uafhængigt, internationalt netværk af forskere, læger, patienter, administratorer og andre med interesse for sundhed.

De frivillige i Cochrane, der kommer fra mere end 130 lande, samarbejder om at udarbejde pålidelige, systematiske oversigter over gavnlige og skadelige virkninger af behandlinger. De systematiske oversigter er ikke kommercielt finansieret. Oversigterne anses som international guldstandard for høj kvalitet og pålidelige data. Mange frivillige i Cochrane er blandt verdens førende inden for deres felt, og vores grupper er placeret på nogle af verdens mest respekterede akademiske og medicinske institutioner.

De frivillige er tilknyttet Cochrane gennem Cochrane-grupper, som er sundhedsfaglige reviewgrupper, tematiske netværk, metodegrupper, og regionale centre. Der er ikke kun et sted eller et kontor, hvor Cochrane holder til. Vores frivillige og reviewgrupperne findes over hele verden. Hver gruppe er en "mini-organisation" med egen finansiering, hjemmeside og arbejdsområde.

Cochrane Nordic

Det Nordiske Cochrane Center blev etableret i 1993, samme år som Cochrane-samarbejdet. Centret har bidraget væsentligt til Cochrane, især inden for metodeforskning og it-udvikling. Vi er medforfatter på retningslinjer for god videnskabelig praksis for rapportering af forskning: CONSORT for gennemsigtighed i rapportering af forsøg, STROBE for observationelle studier, PRISMA for systematiske oversigter og SPIRIT for forsøgsprotokoller. Disse retningslinjer benyttes af de mest anerkendte videnskabelige tidsskrifter.

Det Nordiske Cochrane Center har også haft et tæt samarbejde med Sundhedsstyrelsen i forbindelse med udarbejdelsen af evidensbaserede nationale kliniske retningslinjer. Centret er primært finansieret af den danske stat, som også finansierer det nationale abonnement på Cochrane-biblioteket, hvilket sikrer fri adgang til alle, der bor i Danmark. Hvis du vil vide mere om vores mest downloadede oversigtsartikler, kan du finde mere på about the Cochrane Library.