Cochrane i vores region

Udover Det Nordiske Cochrane Center i København, er der et regionalt netværk af associerede centre og reviewgrupper. Vores funktion er at støtte Cochrane aktiviteter og frivillige/bidragsydere i de lande, som hører under Det Nordiske Cochrane Center. Der er p.t. 5 associerede centre og 6 reviewgrupper.

Associerede Cochrane Centre

Nordiske reviewgrupper