Finansiering

Vi er meget taknemmelige for den økonomiske støtte vi har modtaget gennem årene fra vores bidragsydere samt den frivillige hjælp vi har fået fra individuelle personer og institutioner, siden centret blev oprettet i 1993.

På nuværende tidspunkt modtager vi økonomiske bidrag fra:

  • Det danske sundhedsministerium
  • Rigshospitalet
  • Københavns Universitet
  • Laura & John Arnold Foundation

Yderligere oplysninger om finansiering af vores center kan findes i vores årsrapporter.