Interesseerklæring

I overensstemmelse med Cochranes politik, modtager Det Nordiske Cochrane Center ikke økonomisk støtte fra producenter eller leverandører indenfor sundhedsvæsenet eller andre kommercielle sponsorer med en reel eller potentiel interesse i resultaterne af en specifik oversigt.  Alle centerdirektører skal udfylde en personlig erklæring om interessekonflikter og angive al tilknytning til kommercielle virksomheder. Udtrykket "relateret organisation" i nedenstående spørgsmål betyder enhver organisation med tilknytning til sundhedsvæsenet eller medicinsk forskning. Karsten Juhl Jørgensens erklæring om interessekonflikter kan ses her.

 

A. Økonomiske interesser

Har du i de sidste fem år:

Modtaget forskningsmidler: Økonomisk støtte, kontrakt eller gave, bestilt forskningsarbejde, eller forskningsstipendium fra en relateret organisation til at udføre forskning? Hvis ja, oplys venligst.

Vi henviser til vores årsrapporter på www.nordic.cochrane.org. Vi modtager ofte tilskud fra fonde, der ikke er kommercielle virksomheder, i konkurrence med andre forskere.

 

Aflønnet konsulentbistand: Lønnet arbejde, konsulenthonorar (kontanter eller anden form for betaling) fra en organisation? Hvis ja, oplys venligst.

Nej.

 

Modtaget honorarer: engangsbetalinger (kontanter eller anden form for betaling) fra en relateret organisation? Hvis ja, oplys venligst.

Nej.

 

Fungeret som direktør, partner, administrator, medarbejder eller haft en ledende stilling i en relateret organisation? Hvis ja, oplys venligst.

Nej.

 

Ejet aktiebeholdninger, aktier, aktieoptioner, egenkapital i en relateret organisation indenfor sundhedsvæsenet (udelukker gensidige fonde eller lignende ordninger, hvor den enkelte ikke har kontrol over udvælgelsen af aktierne)? Hvis ja, oplys venligst.

Nej.

 

Modtaget personlige gaver fra en relateret organisation? Hvis ja, oplys venligst

Nej.

 

Haft udestående lån fra en relateret organisation? Hvis ja, oplys venligst.

Nej.

 

Modtaget royaltybetalinger fra en relateret organisation? Hvis ja, oplys venligst.

Nej.

 

B. ikke-kommercielle interesser

Har du andre interessekonflikter, som med rimelighed kunne være relevante? Hvis ja, redegør venligst.

 

Ingen kendte.