Vores forskning

Det primære formål med Det Nordiske Cochrane Centers forskning er at undersøge, om behandlinger i sundhedsvæsenet har gavnlige virkninger, der er relevante for patienterne, og som overstiger de skadelige virkninger. Vi identificerer og vurderer den videnskabelige litteratur på en systematisk måde og publicerer vores resultater i systematiske oversigter, som en hjælp til at træffe evidensbaserede beslutninger om sundhedsbehandlinger.

Størstedelen af vores forskning drejer sig om randomiserede forsøg og meta-analyser, men vi udfører og evaluerer også observationelle studier og kvalitative studier, og vi bidrager til en forbedring af de metoder, der benyttes i klinisk forskning.

Vores primære forskningsområder er:

Primære forskningsinteresser

  • Cochrane-oversigter
  • Pålidelighed af kliniske forsøg og observationel forskning
  • Information til offentligheden
  • Hvordan man får adgang til, udtrækker og benytter rådata i systematiske oversigter
  • Retningslinjer for god rapportering af forskning
  • Nationale kliniske retningslinjer
  • Psykiatrisk behandling
  • Screening
  • Mindste klinisk relevante forskel