Hvad indeholder Cochrane-biblioteket?

Denne side indeholder følgende afsnit:

En søgevejledning finder man ikke i denne sektion, men i: Sådan søger man i Cochrane-biblioteket?. For at få det fulde udbytte af søgevejledningen anbefaler vi dog, at man først læser de følgende sider.

Om Cochrane-biblioteket

Cochrane-biblioteket består af en samling af databaser, der indeholder forskellige typer af uafhængig evidens af høj kvalitet relevant for sundhedspersonale.

De to hoveddatabaser indeholder artikler om behandlingseffekter og er ofte de mest interessante for patienter, pårørende og læger:

  • The Cochrane Database of Systematic Reviews (Cochrane-databasen over systematiske oversigtsartikler).
  • The Cochrane Central Register of Controlled Trials (Det centrale Cochrane register over kontrollerede forsøg).

Derudover indeholder Cochrane-biblioteket databasen:

  • Cochrane Clinical Answers (database med evidensbaserede svar)

og Featured content:

  • Special collections (særlig samling af oversigtsartikler om specifikt sundhedsemne)
  • Systematic Reviews from Epistemonikos (database over systematiske oversigtsartikler)

Herudover indeholder biblioteket en række hjælpefunktioner, som findes i menubjælken under 'Help*. Under 'Cochrane Library Training' kan man blandt andet få adgang til træningsvideoer, brugervejledninger og webinars. Cochrane-biblioteket publiceres hver måned med nye artikler og data.

Cochrane-biblioteket er på engelsk. Denne vejledning er rettet mod dansksprogede brugere, men et vist kendskab til engelsk er nødvendigt for at kunne benytte biblioteket.

Nedenfor beskrives databaserne mere indgående.

Den vigtigste database er:

The Cochrane Database of Systematic Reviews

Denne database indeholder Cochrane-oversigterne. Oversigterne kan være ganske lange, men der er et videnskabeligt resumé i starten af dem (’abstract’) og et endnu kortere resumé for lægfolk (’plain language summary’).

Ud over de færdige oversigtsartikler indeholder databasen også den fulde tekst til de forskningsprotokoller, som beskriver baggrunden og metoderne for kommende oversigter (’protocols’). Disse erstattes af den fulde oversigt, når denne er færdig.

The Cochrane Central Register of Controlled Trials

Denne database indeholder referencer til artikler om kontrollerede kliniske forsøg. Sådanne forsøg sammenligner forløbet af en forsøgsbehandling hos en gruppe patienter med forløbet af en kontrolbehandling hos en anden gruppe lignende patienter. I reglen er patienterne fordelt på de to grupper efter et lodtrækningsprincip. Resultaterne fra disse randomiserede kliniske forsøg (også kaldet lodtrækningsforsøg) er langt de mest pålidelige til at vurdere effekten af en behandling fordi lodtrækningen sikrer, at grupperne er sammenlignelige.

Mange af referencerne til forsøgene stammer fra søgninger i andre medicinske databaser, fx MEDLINE og EMBASE, mens andre referencer er fundet af medlemmer af Cochrane-samarbejdet ved en systematisk gennemlæsning af videnskabelige tidsskrifter.

Flertallet af referencerne indeholder et resumé (’abstract’). Den fulde tekst kan næsten altid skaffes fra et universitetsbibliotek.

Cochrane Clinical Answers

Består af kortfattede spørgsmål og evidensbaserede svar samt data fra den Cochrane-oversigt, som anses for at være den mest relevante for sundhedspersonale, der er målgruppen. Evidensen vises i et brugervenligt tabelformat, der indeholder beskrivelse af data og link til grafik.

Special Collections

Indeholder udvalgte oversigtsartikler og andre eksterne kilder, der dokumenterer evidens på et særligt sundhedsområde.

Systematic Reviews from Epistemonikos

Indeholder systematiske oversigter om kliniske spørgsmål. Epistemonikos søger systematisk i PubMed og andre databaser efter relevante systematiske oversigter og oversigter om behandling, diagnose, prognose, skade og ætiologi (læren om sygdommenes årsager).