Hvad indeholder Cochrane-biblioteket?

Denne side indeholder følgende afsnit:

En søgevejledning finder man ikke i denne sektion, men i: Hvordan søger man i Cochrane-biblioteket?. For at få det fulde udbytte af søgevejledningen anbefaler vi dog, at man først læser de følgende sider.

Om Cochrane-biblioteket

Cochrane-biblioteket indeholder seks databaser. Databaserne præsenteres kort her, men beskrives mere indgående på de næste sider. Der er to hoveddatabaser og fire specialdatabaser. De to hoveddatabaser indeholder artikler om behandlingseffekter og er ofte de mest interessante for patienter, pårørende og læger:

  • The Cochrane Database of Systematic Reviews (Cochrane-databasen over systematiske oversigtsartikler).
  • The Cochrane Central Register of Controlled Trials (Det centrale Cochrane register over kontrollerede forsøg).

De fire specialdatabaser indeholder artikler om forskningsmetoder og økonomisk-tekniske vurderinger og er ofte mest interessante for forskere og administratorer:

  • Database of Abstracts of Reviews of Effect (DARE) (Databasen over resuméer af systematiske oversigtsartikler).
  • Methods Studies (Cochrane-registeret over metodologiske studier).
  • Technology Assessments (Database over medicinske teknologivurderinger).
  • Economic Evaluations (NHS databasen over økonomiske evalueringer).

Herudover indeholder biblioteket en række hjælpefunktioner, for eksempel en vejledning i at søge (se under Help og More Resources). Cochrane-biblioteket publiceres hver måned med nye artikler og data.

Sproget i Cochrane-biblioteket er engelsk. Denne vejledning er rettet mod dansksprogede brugere, men et vist kendskab til engelsk er nødvendigt for at kunne benytte biblioteket.

Databaser i Cochrane-biblioteket

Hoveddatabaser

Den vigtigste database er:

The Cochrane Database of Systematic Reviews

Denne database indeholder Cochrane-oversigterne. Oversigterne kan være ganske lange, men der er et videnskabeligt resumé i starten af dem (’abstract’) og et endnu kortere resumé for lægfolk (’plain language summary’).

Ud over de færdige oversigtsartikler indeholder databasen også den fulde tekst til de forskningsprotokoller, som beskriver baggrunden og metoderne for kommende oversigter (’protocols’). Disse erstattes af den fulde oversigt, når denne er færdig.

Finder man ikke en relevant Cochrane-oversigt, kan man søge videre i Database of Abstracts of Reviews of Effects (se under Specialdatabaser) .

The Cochrane Central Register of Controlled Trials

Denne database indeholder referencer til artikler om kontrollerede kliniske forsøg. Sådanne forsøg sammenligner forløbet af en forsøgsbehandling hos en gruppe patienter med forløbet af en kontrolbehandling hos en anden gruppe lignende patienter. I reglen er patienterne fordelt på de to grupper efter et lodtrækningsprincip. Resultaterne fra disse randomiserede kliniske forsøg (også kaldet lodtrækningsforsøg) er langt de mest pålidelige til at vurdere effekten af en behandling fordi lodtrækningen sikrer, at grupperne er sammenlignelige.

Mange af referencerne til forsøgene stammer fra søgninger i andre medicinske databaser, fx MEDLINE og EMBASE, mens andre referencer er fundet af medlemmer af Cochrane-samarbejdet ved en systematisk gennemlæsning af videnskabelige tidsskrifter.

Flertallet af referencerne indeholder et resumé (’abstract’). Den fulde tekst kan næsten altid skaffes fra et universitetsbibliotek.

Specialdatabaser

Formålet med de fire specialdatabaser i Cochrane-biblioteket er at samle undersøgelser af forskningsmetoder, vurderinger af nytten af medicinsk teknologi samt sundhedsøkonomiske analyser. Informationer om behandlingseffekter findes primært i de almene databaser beskrevet ovenfor, men man kan være heldig at finde information om behandlingseffekter, fx i Health Technology Assessment Database.

Database of Abstracts of Reviews of Effects

Denne database består af referencer til systematiske oversigter, som er udarbejdet udenfor Cochrane-samarbejdet, og som derfor ikke nødvendigvis lever op til samarbejdets kvalitetskrav.

Mange af disse referencer er ledsaget af kommenterende resuméer, der vurderer kvaliteten af oversigterne. Hvis man ønsker at læse nogle af oversigterne, kan et universitetsbibliotek næsten altid skaffe artiklerne.

Finder man ikke en relevant systematisk oversigt, som besvarer ens spørgsmål, i denne database, kan man søge videre i The Cochrane Central Register of Controlled Trials.

The Cochrane Methodology Register indeholder referencer til metodestudier.

Health technology assessment database indeholder resuméer over rapporter, der beskriver medicinske teknologivurderinger.

NHS Economic evaluation database indeholder resuméer over rapporter, der beskriver økonomiske aspekter ved behandlinger.