Przesiewowe badania mammograficzne w kierunku raka piersi

Przesiewowe badania mammograficzne w kierunku raka piersi

  • Jakie są korzyści i szkody uczestniczenia w programie badań przesiewowych w kierunku raka piersi?
  • Ile kobiet odniesie korzyści z badań przesiewowych, a ilu one zaszkodzą?
  • Jakie za tym stoją dane naukowe?

Streszczenie

W pierwszym wydaniu w 2008 roku streszczenie miało następującą treść:

Udział w mammograficznych badaniach przesiewowych w kierunku raka piersi może być słuszny, ale też może być słuszne, by nie brać w nich udziału, ponieważ badania przesiewowe nie tylko przynoszą korzyści, ale i powodują szkody.

Jeśli 2000 kobiet będzie regularnie uczestniczyć w badaniach przesiewowych przez 10 lat, to korzyść odniesie jedna, ponieważ uniknie śmierci spowodowanej rakiem piersi.

Równocześnie wskutek tych badań 10 zdrowych kobiet zostanie uznanych za chore na nowotwór złośliwy i będzie niepotrzebnie leczonych. Kobietom tym zostanie częściowo lub całkowicie usunięta pierś, wiele z nich zostanie poddanych radioterapii, a niektóre chemioterapii.

Oprócz tego około 200 zdrowych kobiet doświadczy fałszywego alarmu. Stres psychiczny do czasu wyjaśnienia, czy to rzeczywiście jest rak, a także później, może być bardzo duży.

Powyższe dane pochodziły z badań klinicznych z randomizacja oceniających skuteczność mammograficznych badań przesiewowych. Jednakże od czasu tamtych badań leczenie raka piersi znacznie się poprawiło. Nowsze badania sugerują, że mammograficzne badania przesiewowe mogą nie być już skuteczną metodą zmniejszenia ryzyka śmierci spowodowanej rakiem piersi.

W badaniach przesiewowych rak piersi zostaje rozpoznany u zdrowych kobiet, u których nigdy nie wystąpiłyby objawy raka piersi. Leczenie takich zdrowych kobiet zwiększa ryzyko śmierci, np. na choroby serca i na raka.

Z tej przyczyny udział w badaniach przesiewowych w kierunku raka piersi może wcale nie być sensownym. Tak naprawdę dzięki unikaniu udziału w badaniach przesiewowych ryzyko rozpoznania u kobiety raka piersi maleje. Pomimo tego jednak niektóre kobiety mogą nadal chcieć uczestniczyć w badaniach przesiewowych.