Sådan finder man rundt i Cochrane-biblioteket

Cochrane-bibliotekets forside er opdelt i to hovedsektioner.

Venstre sektion af skærmbilledet fylder ca. 2/3, og her kan man bl.a. læse ledere, foretage søgninger efter emne eller efter en bestemt Cochrane reviewgruppe.

Højre sektion af skærmbilledet fylder ca. 1/3, og her er der mulighed for at diskutere interessante og relevante Cochrane-oversigtsartikler, indsende kommentarer eller få gode tips til søgning i Cochrane-biblioteket.

Endeling er der to menubjælker med rullemenuer.

Øverst til højre findes et søgefelt, og herunder er der yderligere et link til avanceret søgning (Advanced Search). Her er det praktisk at udføre søgninger med flere søgeord samtidig. Se afsnittet 'Hvordan søger man i Cochrane-biblioteket?'.

Nedenunder finder man en menubjælke med følgende valgmuligheder:

Under de enkelte overskrifter findes en rullemenu.

I rullemenuen under 'Cochrane reviews' findes følgende link:

 • About CDSR: Her kan man læse mere om databasen Cochrane Database of Systematic Reviews.
 • Search CDSR: Her får man adgang til søgefeltet, hvor der kan søges på 'Search', 'Search Manager' og Medical Terms (MESH) og laves afgrænsede søgninger. Se afsnittet 'Hvordan søger man i Cochrane-biblioteket?'.
 • Browse by topic: Her kan man søge i databasen Cochrane Database of Systematic Reviews ved at klikke på et af de emner eller søgeord, der er anført.
 • Browse by review group: Her kan man søge på en specifik reviewgruppe ved at klikke på navnet og få en oversigt over reviewgruppens oversigtsartikler.
 • Editorials: Her kan man læse diverse ledere.
 • Table of contents: Her vises de nyeste oversigtsartikler.
 • Special collections: Her finder man udvalgte oversigtsartikler og andre eksterne kilder, der dokumenterer evidensen på et særligt sundhedsområde.
 • Cochrane Supplements: Her får man adgang til en pdf-version af resuméer fra de afholdte Cochrane kollokvier. Resuméerne er publiceret som supplement til Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR). Man får også adgang til en årlig publikation 'Cochrane Methods', som rapporterer om den metodologiske udvikling og andre emner inden for Cochrane.
 • Cochrane Library Ipad Edition: Her er det muligt at downloade en app til iPad og få adgang til Cochrane-biblioteket.

I rullemenuen under 'Trials' findes følgende link:

 • Search trials (CENTRAL): Her er det muligt at søge på studier, og her kommer man direkte til avanceret søgning (se afsnittet 'Hvordan søger man i Cochrane-biblioteket?').
 • About Central: Her kan man læse om databasen 'The Cochrane Central Register of Controlled Trials'

I rullemenuen under 'More Resources' findes følgende link:

 • Other Reviews (DARE): Her er det muligt at søge oversigtsartikler i 'The Database of Abstracts of Reviews of Effects'.
 • Methods Studies (CMR): Her kan man finde metodestudier i databasen 'Cochrane Methodology Register'.
 • Technology Assessments (HTA): I 'The Health Technology Assessment Database' finder man medicinske teknologivurderinger.
 • About Cochrane Database (ABOUT): Her er en beskrivelse af Cochrane.
 • Cochrane Clinical Answers: Her får man direkte adgang til sammenfattet evidens af høj kvalitet og kan tilmelde sig et webinar.
 • Cochrane Journal Club: Her tilbydes en gratis præsentation af en nyligt publiceret oversigtsartikel, diverse baggrundsmateriale, en podcast præsentation m.v., der kan danne grundlag for vurdering af metoder og resultater.
 • Cochrane Learning: Her får man adgang til sundhedsfaglig information baseret på sammenfattet evidens af høj kvalitet fra Cochrane-biblioteket. Her får man også direkte adgang til hjemmesiden Cochrane Learning, www.cochranelearning.com, hvor sundhedsprofessionelle kan fortsætte deres faglige udvikling og forbedre klinisk praksis.
 • Cochrane Podcasts: Via podcast kan man hurtigt få overblik over den nyeste evidensbaserede viden - evidens på under 5 minutter.
 • Economic Evaluations (EED): Her kan man finde økonomiske evalueringer.

I rullemenuen under 'About' findes følgende link:

 • About the Cochrane Library: Her får man en kort præsentation af Cochrane-biblioteket.
 • About Cochrane: Her findes en kort beskrivelse af Cochrane.
 • About Cochrane Reviews: Her kan man læse, hvad et systematisk Cochrane review er.
 • Cochrane Review Groups: Her kan man læse, hvad en Cochrane reviewgruppe er.
 • Social Media: Cochrane-biblioteket er bl.a. aktiv på Facebook, Twitter og Instagram. Det er muligt at tilmelde sig, hvis man ønsker at følge Cochrane.
 • Permissions and Reprints: Her er reglerne beskrevet for brug af materiale fra Cochrane-biblioteket, samt hvordan man køber kopier af Cochrane oversigtsartikler.
 • Announcements: Her får man seneste nyt om Cochrane-biblioteket, fx dato for databasevedligeholdelse m.v.

I rullemenuen under 'Help' findes følgende link:

 • How to use The Cochrane Library: Her findes forskellige vejledninger i brugen af Cochrane-biblioteket.
 • Contact us and Customer Support: Her findes kontaktoplysninger, hvis man har tekniske problemer eller spørgsmål til, hvordan man får adgang.
 • How to Prepare a Cochrane Review: Her er en kort beskrivelse af, hvordan man kommer i gang med at lave en Cochrane-oversigtsartikel.
 • Website Updates: Her findes oplysninger om kommende opdateringer.
 • Get Access: Her findes oplysninger om, hvordan man kan få adgang til Cochrane-biblioteket.
 • Knowledge Broker Resources: Her kan man bl.a. læse nyt om Cochrane-biblioteket, finde brugermanualer og dele resourcer. Man kan også diskutere interessante og relevante Cochrane-oversigtsartikler og lytte til podcasts. 

Herefter kommer en ny menubjælke med følgende tre valgmuligheder:

 • Editorials: Her har man mulighed for at læse alle ledere, de nyeste står øverst.
 • Highlighted reviews: Særligt fremhævede oversigtsartikler.
 • Special Collections: Udvalgte oversigtsartikler og andre eksterne kilder, der dokumenterer evidens på et særligt sundhedsområde.

Nederst på siden i venstre sektion er der mulighed for at søge via emne 'Browse by topic' eller via Cochrane reviewgruppe 'Browse by Cochrane Review Group'.

I højre side af skærmbilledet kan man klikke på 'Read the special collection' eller 'Read the Editorial' og få mulighed for at læse udvalgte oversigtsartikler eller diverse ledere. Se også under 'Cochrane Reviews' i bjælken øverst på siden. 

I 'Submit a Comment' kan man indsende sine kommentarer.

Nederst på siden er der bl.a. oplysninger om, hvordan man kan blive en del af Cochrane, en oversigt over publikationer m.v.